KHÓA HỌC CCNP ROUTE -

KHÓA HỌC CCNP ROUTE -

KHÓA HỌC CCNP ROUTE -

KHÓA HỌC CCNP ROUTE -

KHÓA HỌC CCNP ROUTE -
KHÓA HỌC CCNP ROUTE -
(028) 35124257 - (028) 62887234

KHÓA HỌC CCNP ROUTE

ROUTE – IMPLEMENTING CISCO IP ROUTING v2.0 ROUTE (300 – 101)

icon  GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Khoá học Route (Implementing Cisco IP Routing v2.0) là một trong 3 course của chương trình CCNP. Trong khoá học Route, bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập kế hoạch, hiện thực và giám sát một mạng doanh nghiệp có tính mở rộng cao. Bạn sẽ tập trung vào nghiên cứu kết nối mạng LAN và WAN của các hạ tầng mạng từ trung bình đến lớn. Ngoài ra còn nghiên cứu giao thức định tuyến EIGRP và OSPF cho cả IPv4 và IPv6 của mạng doanh nghiệp, BGP để kết nối internet của doanh nghiệp.

icon  ĐIỀU KIỆN KIÊN QUYẾT CỦA KHÓA HỌC

Mạng căn bản.

Thiết lập Internet và kết nối WAN (IPv4 và IPv6).

Quản lý mạng lưới bảo mật mạng thiết bị.

Kết nối xử lý sự cố IP (IPv4 và IPv6).

Cấu hình và xử lý sự cố EIGRP và OSPF.

Cấu hình dịch vụ SNMP, Syslog, NTP và NetFlow.

Quản lý cấu hình thiết bị Cisco.

Khuyến khích: Hoàn thành chương trình CCNAX.

icon ĐIỂM NỔI BẬT CỦA KHÓA HỌC CCNP-ROUTE TẠI VNPRO

Chứng chỉ do VnPro luôn là điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng.

Hoàn toàn đủ năng lực trở thành chuyên gia quản trị hệ thống mạng cho các doanh nghiệp, ngân hàng, tập đoàn …

Bảo đảm đủ khả năng thi CCNP-ROUTE Quốc Tế.

icon  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các nguyên tắc hoạt động mạng

Hiểu các hoạt động và hành vi tác động đến hoạt động ổn định của các dịch vụ mạng:

Nắm vững được các khái niệm và hoạt động của CEF ( cơ chế xử lý gói tin của Cisco IOS)

Nắm vững hoạt động của các giao thức tầng Internet của chồng giao thức TCP/IP (IP, ICMP,…)

Nắm vững hoạt động của các giao thức tầng Transport của chồng giao thức TCP/IP (TCP, UDP).

Nắm được các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế một mạng định tuyến.

Các công nghệ lớp 3

Nắm vững hoạt động và cấu hình được kỹ thuật VRF Lite.

Nắm vững hoạt động và cấu hình chuyên sâu các giao thức định tuyến EIGRP, OSPF, BGP trên nền IPv4 và IPv6.

Triển khai các giải pháp hạ tầng mạng phức tạp với nhiều giao thức định tuyến kết hợp.

Nắm vững và cấu hình định tuyến theo điều kiện hoặc chọn đường đi tối ưu.

Nắm vững và triển khai giải pháp định tuyến với đường dự phòng.

Các công nghệ VPN

Nắm vững hoạt động và cấu hình GRE.

Nắm vững hoạt động và cấu hình DMVPN.

Bảo mật hạ tầng

Nắm vững nguyên tắc và cấu hình ngăn chặn các tấn công giả mạo địa chỉ IP.

Các dịch vụ hạ tầng

Nắm vững hoạt động và cấu hình được các giải pháp NAT/PAT phức tạp.

Nắm vững hoạt động và cấu hình được các dịch vụ DHCP, DHCP Relay.


Danh sách khóa học

Học phí các khóa học

  • Hình ảnh 1
  • Hình ảnh 2
  • Hình ảnh 3
  • Hình ảnh 4

Mua sách online

  • Sách 1
  • Sách 2
  • Sách 3
  • Sách 4
FORM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Đăng ký
FORM ĐĂNG KÝ MUA HÀNG
Đặt hàng