KHÓA HỌC CCNP SWITCH -

KHÓA HỌC CCNP SWITCH -

KHÓA HỌC CCNP SWITCH -

KHÓA HỌC CCNP SWITCH -

KHÓA HỌC CCNP SWITCH -
KHÓA HỌC CCNP SWITCH -
(028) 35124257 - (028) 62887234

KHÓA HỌC CCNP SWITCH

Implementing Cisco IP Switched Networks – SWITCH

Implementing Cisco IP Switched Networks – SWITCH

 Giới thiệu chương trình:

–          Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cho việc hoạch định, cấu hình, kiểm tra và triển khai các giải pháp chuyển mạch phức tạp cho mạng doanh nghiệp sử dụng mô hình kiến trúc mạng doanh nghiệp của Cisco. Khóa học cũng đề cập đến các vấn đề về bảo mật cho VLAN, các vấn đề về mạng không dây (Wireless LAN) cũng như các vấn đề về voice và video trong mạng doanh nghiệp.

–          Khóa học Switch (642 – 813) là một trong những khóa học của CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco. Khóa học này được thiết kế để cho sinh viên hiểu cách quản lý những thiết bị chuyển mạch trong môi trường doanh nghiệp lớn.

Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học:

–          Phân tích được kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.

–          Triển khai được hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.

–          Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.

–          Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.

–          Triển khai được một mạng chuyển mạch có tính dự phòng cao, thực hiện các công nghệ dự phòng sử dụng các switch đa tầng trong môi trường mạng doanh nghiệp.

–          Thực hiện các tính năng bảo mật trên switch cho môi trường mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.

–          Tích hợp công nghệ LAN không dây (wireless LAN) vào môi trường mạng doanh nghiệp.

–          Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.

 Nội dung khóa học:

–          Phân tích kiến trúc mạng chuyển mạch của doanh nghiệp.

–          Triển khai hệ thống các VLAN cho mạng doanh nghiệp.

–          Triển khai và tối ưu hệ thống Spanning – tree trong mạng doanh nghiệp.

–          Thực hiện định tuyến giữa các VLAN.

–          Triển khai dự phòng trạm đầu tiên (first hop) trong môi trường mạng doanh nghiệp.

–          Triển khai mạng có tính sẵn sàng cao (high availability).

–          Ngăn chặn sự mất dịch vụ và đánh cặp dữ liệu trong một mạng doanh nghiệp.

–          Tích hợp công nghệ LAN không dây (wireless LAN) vào môi trường mạng doanh nghiệp.

–          Cung cấp các giải pháp về voice và video cho một mạng doanh nghiệp.

 Chứng chỉ cuối khóa:

–          VnPro sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khóa học nếu học viên tham dự 80% các buổi học trở lên và thi đậu kỳ thi cuối khóa.


Thông tin khác

Danh sách khóa học

Học phí các khóa học

  • Hình ảnh 1
  • Hình ảnh 2
  • Hình ảnh 3
  • Hình ảnh 4

Mua sách online

  • Sách 1
  • Sách 2
  • Sách 3
  • Sách 4
FORM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Đăng ký
FORM ĐĂNG KÝ MUA HÀNG
Đặt hàng