KHÓA HỌC CCNP TSHOOT -

KHÓA HỌC CCNP TSHOOT -

KHÓA HỌC CCNP TSHOOT -

KHÓA HỌC CCNP TSHOOT -

KHÓA HỌC CCNP TSHOOT -
KHÓA HỌC CCNP TSHOOT -
(028) 35124257 - (028) 62887234

KHÓA HỌC CCNP TSHOOT

TSHOOT – TROUBLESHOOTING AND MAINTAINING CISCO IP NETWORKS v2.0 TSHOOT (300-135)

Giới thiệu chương trình:

–          Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho ứng cử viên có thể thao tác chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả nhất. Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp; đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống.

–          Khóa học Switch (642 – 832) là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco.

 Khả năng đạt được sau khi tham dự khóa học:

–          Lập kế hoạch và văn bản hóa các thao tác bảo trì được thực hiện  trong mạng doanh nghiệp.

–          Phát triển quy trình xử lý sự cố giúp nhận dạng và giải quyết các vấn đề trong mạng phức tạp.

–          Lựa chọn các công cụ hỗ trợ tốt nhất trong việc xử lý sự cố và duy trì hoạt động của hệ thống.

–          Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng chuyển mạch.

–          Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng định tuyến.

–          Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong cơ sở hạ tầng mạng bảo mật.

–          Xử lý các sự cố và đảm bảo hoạt động cho hệ thống.

 Nội dung khóa học:

–          Tổng quan về khóa học.

–          Lập kế hoạch cho việc bảo trì các hệ thống mạng phức tạp.

–          Lựa chọn các công cụ và ứng dụng phục vụ việc bảo trì và xử lý sự cố.

–          Xây dựng quy trình xử lý sự cố cho hệ thống mạng doanh nghiệp.

–          Bảo trì và xử lý các sự cố trong mạng chuyển mạch Campus.

–          Bảo trì và xử lý sự cố liên quan khi sử dụng các giải pháp định tuyến.

–          Bảo trì và xử lý sự cố liên quan khi sử dụng các giải pháp bảo mật hệ thống mạng.

–          Bảo trì và xử lý sự cố trong các hệ thống mạng doanh nghiệp phức tạp.

–          Xử lý các sự cố về hiệu suất hoạt động trên hệ chuyển mạch.

–          Xử lý các sự cố liên quan đến mạng wireless.

–          Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ VoIP.

–          Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ Video.

–          Xử lý các sự cố liên quan đến công nghệ Multicast.

–          Xử lý các sự cố phát sinh khi sử dụng tính năng NAT và PAT.

–          Xử lý các sự cố liên quan đến giao thức DHCP.

–          Xử lý các sự cố liên quan đến IPv6, OSPFv3 và RIPng.

 Chứng chỉ cuối khóa:

VnPro sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khóa học nếu học viên tham dự 80% các buổi học trở lên và thi đậu kỳ thi cuối khóa.


Thông tin khác

Danh sách khóa học

Học phí các khóa học

  • Hình ảnh 1
  • Hình ảnh 2
  • Hình ảnh 3
  • Hình ảnh 4

Mua sách online

  • Sách 1
  • Sách 2
  • Sách 3
  • Sách 4
FORM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Đăng ký
FORM ĐĂNG KÝ MUA HÀNG
Đặt hàng