Học mạng -

Học mạng -

Học mạng -

Học mạng -

Học mạng -
Học mạng -
(028) 35124257 - (028) 62887234
Thư viện
Cấu hình Workgroup Bridge Mode trên Cisco AP 1142N ** Tính năng WorkGroup Bridge có thể được cấu hình trên một số dòng Cisco AP (Access point) như 1100, 1130, 1140, 1200, ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 11/01/2018
IoT cần được bảo mật bởi network “ Tất cả những người có làm việc liên quan đến Internet, từ các nhà sản xuất thiết bị đến các nhà cung cấp dịch ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 10/01/2018
1. Các loại địa chỉ IPv6 đặc biệt 0:0:0:0:0:0:0:0:0 viết gọn “::” là dạng địa chỉ không xác định, được sử dụng để xác nhận rằng hiện tại node ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 25/10/2017
Một Router chạy giao thức BGP gọi là BGP Speaker, các BGP Speaker sẽ thiết lập mối quan hệ láng giềng để trao đổi thông tin, quá trình này được gọi là Peer ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 25/10/2017
Quá trình roaming layer 3 trong wireless Như roaming layer 2, mục tiêu của roaming layer 3 là client chuyển vùng một cách trong suốt. Sự khác nhau là bạn làm việc với ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 25/10/2017
FORM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Đăng ký
FORM ĐĂNG KÝ MUA HÀNG
Đặt hàng