CCNP -

CCNP -

CCNP -

CCNP -

CCNP -
CCNP -
(028) 35124257 - (028) 62887234
Thư viện
Port-based authentication dựa trên chuẩn IEEE 802.x. Khi được bật lên, switch sẽ ngăn tất cả traffic cho đến khi người dùng được chứng thực thành công với ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 18/10/2014
1.   Mô tả: a.    ISPR1 và ISPR2 là 2 Router của ISP ABC. b.    R11, R12 là hai Router của khách hàng A nằm ở hai chi nhánh khác nhau kết nối với nhau qua ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 18/10/2014
Theo truyền thống, khi nhu cầu về băng thông tăng lên, hiện tượng nghẽn mạng có thể x ảy ra. Ta có thể giải quyết bằng cách tăng băng thông kết nối hoặc ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 18/10/2014
Quality of Service (QoS) IP Telephony Catalyst switch có thể cung cấp nguồn cho các IP phones, hình thành các kết nối trunking với IP phones, cung cấp một mức độ QoS cho ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 18/10/2014
A) Mô hình [caption id="attachment_6894" align="aligncenter" width="600"] Hình 6.56[/caption] B) Yêu cầu Cài đặt,cấu hình chứng thực cho user dựa vào privilege levels trên ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 14/10/2014
FORM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Đăng ký
FORM ĐĂNG KÝ MUA HÀNG
Đặt hàng