CCNA Collaboration -

CCNA Collaboration -

CCNA Collaboration -

CCNA Collaboration -

CCNA Collaboration -
CCNA Collaboration -
(028) 35124257 - (028) 62887234
Thư viện
Cấu hình tính năng Time of day call routing trên tổng đài CUCM (Trung Tâm Tin Học ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 14/03/2017
Configure 3CX SIP Phone on CME (Trung Tâm Tin Học VnPro)   -----------------------------------------------------------------------------------  Mọi thắc mắc và góp ý về video ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 27/02/2017
QoS Deployment for VoIP (Trung Tâm Tin Học VnPro)   ----------------------------------------------------------------------------------- Mọi thắc mắc và góp ý về video vui lòng ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 20/02/2017
Cấu hình tổng đài CUCM cấp số điện thoại cho các SIP Phone (Trung Tâm Tin Học ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 07/11/2016
Cấu hình tổng đài CUCM cấp số điện thoại cho các Softphone CIPC (Trung Tâm Tin Học ...
Nguồn :Vnpro
Ngày : 07/11/2016
FORM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Đăng ký
FORM ĐĂNG KÝ MUA HÀNG
Đặt hàng